Mijn grootste uitdaging is om jongeren in hun kracht te zetten!

Om te beginnen zal ik mezelf voorstellen; mijn naam is Abdellaziz Akhath maar Aziz mag ook. Ik was ooit een vastloper die aan mezelf twijfelde omdat ik in mijn ogen niets toevoegde aan de maatschappij en ik zag geen toekomst om iets te kunnen bereiken in het leven. De laatste tien jaar heb ik mijzelf onder andere door coach Tony kunnen ontwikkelen tot jeugdprofessional en ik ben gaan werken met de meest verharde, en tevens kwetsbare, doelgroep van Nederland. Ik heb binnen de jeugdgevangenis dag in, dag uit met deze jongeren gewerkt. Jongeren die al veel hebben meegemaakt en uiteindelijk achter slot en grendel belanden.

Het raakte mij wat ik dagelijks meemaakte. Daarom wilde ik mij graag verder professionaliseren en ik heb uiteindelijk mijn HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlener behaald. Ik zag dat er meer behoefte was dan de hulp die ik bood in de jeugdgevangenis.

In het kader daarvan heb ik mijn project ‘WazZap’ opgezet om deze jongeren meer mogelijkheden te kunnen bieden. Ik haalde de jongeren uit bed en ging samen met hen op zoek naar hun interne motivatie. Motivatie die overschaduwd was door vele nare ervaringen die zij hadden meegemaakt. Ook sprak ik veel met hen over moreel besef en een leven na de gevangenis.

Uiteindelijk heb ik met mijn verhalen over de jongeren uit de jeugdgevangenis gratis voorlichtingen aangeboden op scholen door heel Nederland om jongeren te waarschuwen voor crimineel gedrag. Vanuit dat punt heb ik mijn bedrijf opgericht in de regio Gooi & Vechtstreek en werk ik samen met grote partijen als Veilig Thuis, William Schikker Groep en reclassering om jongeren te coachen wanneer zij vastlopen.

Momenteel heb ik een onderdeel toegevoegd aan mijn bedrijf en dat is het buddycoach traject. Wij bieden ondersteuning aan jongeren op momenten dat ze iemand nodig hebben die hen begrijpt en met hen meedenkt. Wij werken over het algemeen in de avonden en weekenden. Als de standaard hulpverlening stopt, gaan wij verder. Wij hebben een eigen locatie met de jongeren ingericht met kringloop spullen om besef te hebben van de waarde van geld. Je hoeft geen dure spullen te kopen om iets leuk in te richten.

Op deze plek komen de jongeren en coaches samen om te eten, te gamen, te lachen, te huilen, aan doelen te werken, te coachen en om de sfeer van een warm thuis te voelen. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Warmte en inzicht in eigen handelen gaan bij ons hand in hand.

Wat doe jij om een goede band op te bouwen met kinderen/jongeren?

Het belangrijkste element in mijn werk is dat ik mezelf ben. Ik ben oprecht naar de jongeren toe en fungeer als rolmodel. Ik speel geen poppenkast en ik begrijp de

jongeren als geen ander. Eerlijkheid is mijn basis. Ik verwacht ook openheid en eerlijkheid van mijn jongeren. Je mag alles tegen mij zeggen en niets is fout. Ik veroordeel de jongeren zelf niet maar alleen het gedrag en het delict dat de jongeren hebben gepleegd.

Ik ben er voor de jongeren om te werken aan zelfvertrouwen en de buddy-coach staat naast je en bied ook een schouder om op te steunen als het allemaal even tegenzit. Vanwege mijn eigen verleden kan ik mij goed inleven in de jongeren. Ik vraag naar de interesses van de jongeren en ik vind het leuk om bijv. de jongeren uit te dagen in sport of spel waar ze goed in zijn. Ze kunnen mij altijd bellen, ook in de avonden en weekenden. Als er thuis spanningen zijn stap ik in de auto en sta ik snel bij het gezin op de stoep om de jongere te spreken, een gezinsgesprek te houden of te de-escaleren.

Wat doet de organisatie waarvoor jij werkt, om jou daarin te ondersteunen?

Na tien jaar ervaring in de jeugdgevangenis heb ik besloten om mij volledig te richten op mijn eigen bedrijf WazZap. Ik heb veel geleerd en ik wil mijn expertise en passie graag inzetten om de jongeren nog beter te kunnen ondersteunen, onder andere door middel van het buddy-coach traject. Vanaf 2020 gaan wij workshops aanbieden aan jeugdprofessionals en docenten om de straatcultuur beter te begrijpen.

Het mooie aan mijn bedrijf is dat wij nu de mogelijkheid hebben om risico jongeren eerder te kunnen signaleren en daarmee ook eerder te kunnen helpen, nog voordat zij verder afglijden en bijvoorbeeld terecht komen in de jeugdgevangenis. Ik ben mij ervan bewust hoe waardevol de timing van onze coaching is in het leven van de jongere.

Ik geloof écht dat het anders kan in de jeugdhulpverlening en daarom werk ik elke dag met hart en ziel om de gewenste resultaten te behalen die met eerdere hulpverlening niet zijn behaald. Ik behandel de jongeren op basis van gelijkwaardigheid. We staan naast de jongeren en we helpen hen.

Bij ons kun je niet verliezen en wij zullen onze jongeren blijven steunen, ook al worden zij uit huis geplaatst of komen zij in de jeugdgevangenis. De buddy-coach blijft naast je staan, daar waar andere hulpverlening afhaakt. Ik ben ontzettend trots op mijn bedrijf en ik ben blij dat we veel jongeren kunnen bereiken en helpen om de beste versie van zichzelf te worden!