buddycoach aan het balletje trappen

Hoe is WazZap ontstaan?
“Coaching binnen de inrichting“

Wazzap is ontstaan na een aantal jaar werkervaring binnen de justitiële jeugdgevangenis en na vele gesprekken die er gevoerd zijn met de jongeren, ouders, gedragswetenschappers en mensen die betrokken zijn bij het traject van de jongeren.

Wazzap betekend eigenlijk: “ Wat is er aan de hand” dit is een veel  voorkomende term bij de jongeren die de denkfout maken “uitgaan van het ergste”. De jongeren die de coach begeleid heeft de afgelopen jaren gaan vaak uit van het ergste en hierdoor creëren de jongeren wantrouwen en staan niet open voor behandeling of begeleiding.

Wazzap bied de jongeren een luisterend oor en de jongeren kunnen zeggen wat ze denken en praten over situaties waar ze mee zitten.  Tijdens de bijeenkomsten op school geeft de coach de jongeren les over maatschappelijke items en de jongeren gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp en de coach begeleidt de jongeren hierin. Hierdoor ontstaan er interessante gesprekken en de jongeren luisteren naar elkaar en geven elkaar feedback op een positieve manier.

Wat is jeugdcriminaliteit?

 Jeugdcriminaliteit verwijst naar gedrag van jongeren van 13-25 jaar  waarbij bepaalde- in wetboeken vastgelegde- normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Jeugdige delinquenten halen bijna dagelijks de krantenkoppen met delicten die door hen worden gepleegd. Hoewel de absolute cijfers van jeugdcriminaliteit niet toenemen, is er wel sprake van een verharding van de delicten die door jongeren worden gepleegd. Dit varieert van verkeersovertredingen tot doodslag. De term jeugdcriminaliteit geeft het gedrag weer van het experimenteren en verleggen van grenzen door jongeren.

Het grootste deel van de jeugdcriminaliteit bestaat uit diefstal en inbraak. Daarnaast komen mishandeling en diefstal met geweld vaak voor. Het kan ook gaan om o.a. racistisch geweld, vandalisme, graffiti en brandstichten. Naast deze delicten komen ook overtredingen voor, bijvoorbeeld van de leerplichtwet of de verkeerswet. De mate van grensoverschrijdend gedrag varieert.

Jeugdcriminaliteit bestaat uit vele facetten. Het begrip criminaliteit is een categorie van delinquentie en omvat ernstige wetsovertredingen zoals geweldsdelicten, zedendelicten, inbraken en brandstichting. Deze categorie wordt onderscheiden van kleine delicten zoals eenvoudige diefstallen en verkeersongevallen waarbij andere mensen niet in gevaar worden gebracht. Bij jeugdigen wordt crimineel gedrag en kleine delicten ook nog onderscheiden van de zogenoemde statusdelicten. Dit zijn wetsovertredingen die alleen gelden voor minderjarigen, zoals weglopen, spijbelen, drugs-of alcoholgebruik en discobezoek onder een bepaalde leeftijd.( J. van Acker, 1998)

Bron: www.jeugdcriminaliteit.com

IMG-20160930-WA0013-square