Drie volle klassen met studenten en leraren bij de voorlichting op Landstede in Zwolle!

02 februari 2018  

Succesvolle dag voor WazZap vandaag! 

Maar liefst drie volle klassen met studenten en leraren bij de voorlichting op Landstede in Zwolle!  
Het onderwerp was jeugdcriminaliteit, het doel, de studenten voorbereiden op de realiteit van het werken met deze doelgroep jongeren. 

Veel positieve reacties gehad van de deelnemers en echt impact kunnen maken door het verhaal te vertellen ‘zonder poppenkast’… 

Als mystery guest had ik een ex-cliënt meegenomen die zíjn ervaringen deelde. Dat is nog eens een toegevoegde waarde voor de studenten. 

Zelf ben ik trots dat hij, en vele andere jongeren die ik de afgelopen jaren heb begeleid, zich kwetsbaar durft op te stellen door met (toekomstige) professionals zijn ervaringen te delen om samen de hulpverlening beter te laten aansluiten. 

Graag wil ik Robert Dekker & Petra Olthof bedanken voor de uitnodiging. Martine Kroezen bedankt voor het advies.