Voorlichting

Wazzap bied voorlichting over jeugdcriminaliteit en is een preventieve maatregel, het doel van de voorlichtingen die Wazzap aanbied is het beperken en voorkomen van jeugdcriminaliteit en moreel besef bij de jongeren. De jongeren hebben nog een toekomst en soms realiseren de jongeren niet wat een foute keus voor gevolgen heeft voor de toekomst. De voorlichtingen die worden gegeven richten zich met name op jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Deze voorlichtingen zijn vaak “up to date”, dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld in alle klassen van het bij het onderwijs gegeven kunnen worden. Er is in deze voorlichting een bepaalde mate van veiligheid omdat een hele groep of klas wordt aangesproken. Wanneer er op een school of in een klas opvallend veel crimineel gedrag voorkomt kan er een meer specifieke voorlichting gegeven worden, een dergelijke voorlichting kan zich dan ook richten op de groep jongeren die crimineel gedrag vertoont.

De jongeren die de coach heeft behandeld in de afgelopen jaren vertelden dan ook vaak tijdens de mentorgesprekken dat ze voorheen  niets wisten over hoe een jeugdgevangenis eruit zag van binnen en al hellemaal niet hoe zwaar het binnen om erin te verblijven. Door de jongeren voorlichtingen te geven over jeugdcriminaliteit en het risico wat daar tegen overstaat en de ervaringen die de coach heeft meegemaakt de afgelopen jaren zullen de jongeren inzien dat het hellemaal niet zo stoer is om vast te zitten. In de voorlichten staat centraal dat iedereen weleens in een verleiding terecht kan komen van iets fout. Hoe houd je jezelf stabiel om niet te happen. Tijdens deze gesprekken zal er interactie plaatsvinden met de jongeren. Het zal een informatieve les zijn om de jongeren bewuster te maken over jeugdcriminaliteit en ook zal er ingegaan worden over wat is jeugdcriminaliteit. Pesten? Bushalten slopen? Bedreigen via Whatsapp etc etc.

Eind van de les zal er een gedicht voorgelezen worden door de leerlingen. Het gedicht is geschreven door iemand die vast heeft gezeten. De jongeren zullen door de woorden van het gedicht geraakt worden en de emotie voelen van iemand die opgesloten zit.

Les duurt 90 minuten

De voorlichtingen zijn geschikt voor leerlingen van groep 8 van de basisschool tot studenten aan universiteiten.

12373241_939298519492483_1516729012463204015_n