12373241_939298519492483_1516729012463204015_n

Workshop

Jongeren op een langverblijf (LVB)-groep blijken vaak moeite te hebben met het volhouden van een volledig schoolprogramma. Moeite om zich langere tijd te concentreren, invloed van andere jongeren in de klas, problemen met gezag, onvoldoende aansluitend aanbod en gebrek aan motivatie zijn vaak onderliggende redenen.

Deze jongeren maken met een aangepast programma bijvoorbeeld gebruik van drie van de zes uur school op een dag. De overige uren verblijven de jongeren op hun kamer en niet op de groep. Het verblijven op de groep wordt door de jongeren vaak boven school verkozen, door de jongeren op de groep te laten verblijven wordt de jongere op deze manier beloond door niet naar school te hoeven en kan het gedrag functioneel worden ingezet.

Het resultaat is echter dat jongere soms wel meer dan de helft van de schooltijd op kamer doorbrengt, een omgeving waar de jongere weinig gestimuleerd wordt en zijn tijd vaak doorbrengt met slapen of niets doen. Door de pedagogisch medewerkers wordt dit als verloren tijd ervaren. Vanuit de pedagogisch medewerkers komt dan ook de oplossing in de vorm van de maatschappelijke club. De maatschappelijke club is een club die wekelijks twee uurtjes bij elkaar komt.